جزئیات خدمات


ویزیت پزشکان متخصص

اگر احتیاج به ویزیت پزشک متخصص در منزل دارید و به هر دلیلی امکان مراجعه به مراکز درمانی ندارید  مهام درمان آریا این امکان را به شما میدهد از ویزیت متخصصان دربرخی از رشته ها در منزل بهره مند شوید