جزئیات خدمات


ویزیت در منزل

اعزام پزشک عمومی به منزل از خدماتی است که در مجموعه مهام انجام میشود .عدم دسترسی  به پزشکان در ساعت هایی که مطب ها تعطیل هستند و یا ایام تعطیل ، میتوانید از خدمات ویزیت پزشک عمومی در منزل مهام درمان  استفاده کنیددر حال حاضر ویزیت پزشک متخصص در منزل مهام درمان با تعدادی از متخصصان انجام میشود وجهت هماهنگی میبایست 24 ساعت قبل درخواست پزشک متخصص  به مرکز ارائه گردد 

در حال حاضر ویزیت پزشک متخصص در منزل شامل تخصص‌های: متخصص داخلی، متخصص ارتوپدی،  متخصص اطفال، متخصص مغز و اعصاب است و  امکان مشاوره در اکثر تخصص‌های پزشکی دیگر است. 

هزینه خدمت ها
ویزیت پزشک عمومی
ویزیت پزشک متخصص بدون هزینه ایاب و ذهاب