جزئیات خدمات


ویزیت در منزل

در حال حاضر ویزیت پزشک متخصص در منزل مهام درمان با تعدادی از متخصصان انجام میشود وجهت هماهنگی میبایست 24 ساعت قبل درخواست پزشک متخصص  به مرکز ارائه گردد 

در حال حاضر ویزیت پزشک متخصص در منزل شامل تخصص‌های: متخصص داخلی، متخصص ارتوپدی، متخصص قلب و عروق، متخصص اطفال، متخصص اعصاب، متخصص اورولوژی، متخصص روانپزشکی، متخصص طب اورژانس، متخصص جراحی، متخصص زنان و امکان مشاوره در اکثر تخصص‌های پزشکی دیگر است. 

هزینه خدمت ها
۱۲۵۰۰۰ تومان خدمت شماره ۱
۱۲۰۰۰ تومان خدمت شماره ۲