جزئیات خدمات


نمونه گیری آزمایشگاه در منزل

 خون گیری در منزل جهت آزمایشگاه  مهام درمان با هدف دسترسی راحت‌تر افراد راه‌اندازی شده ‌است. شما می‌توانید از طریق تماس با ما نسبت به هماهنگی نمونه گیری اقدام کنید.

کووید-19 چیست؟

بیماری کرونا ویروس (COVID-19) یک بیماری عفونی است که توسط ویروس کرونا ایجاد شده است. بیشتر افرادی که با COVID-19 بیمار می‌شوند علائم خفیف تا متوسطی را تجربه می‌کنند و بدون درمان خاصی بهبود می یابند.

ویروس کرونا عمدتا از طریق قطره هایی ایجاد می شود که فرد آلوده هنگام سرفه، عطسه یا بازدم ایجاد می‌کند. این قطرات بیش از حد سنگین هستند که بتوانند در هوا آویزان شوند و به سرعت بر روی کف یا سطوح می‌ریزند. بنابراین اگر در مجاورت فردی با کووید-19 باشید یا با لمس یک سطح آلوده و سپس چشم، بینی یا دهان، می توانید با تنفس در ویروس آلوده شوید.