جزئیات خدمات


نمونه گیری آزمایشگاه در منزل

 خون گیری در منزل جهت آزمایشگاه  مهام درمان با هدف دسترسی راحت‌تر افراد راه‌اندازی شده ‌است. اگر به هر دلیلی امکان مراجعه به آزمایشگاه را ندارید شما می‌توانید از طریق تماس با ما نسبت به هماهنگی نمونه گیری اقدام کنید برای سهولت پرستار به منزل اعزام میشود و پس از نمونه گیری های نسخه شده به آزمایشگاههای مورد نظر بیماران ارسال میگردد  .

.