جزئیات خدمات

  • صفحه اصلی
  • صفحات
  • خدمات مهام درمان در شهر زیبای رودسر

خدمات مهام درمان در شهر زیبای رودسر

ویزیت پزشک در منزل

کلیه خدمات پرستاری در منزل ( تزریقات ، پانسمان ، سونداژ و ...)

خدمات آزمایشگاهی در منزل