جزئیات خدمات

  • صفحه اصلی
  • صفحات
  • خدمات مهام درمان در شهر زیبای لاهیجان

خدمات مهام درمان در شهر زیبای لاهیجان

شروع فعالیت مهام درمان در شهر لاهیجان با همکاران  پزشک از شهر لاهیجان

ویزیت پزشک عمومی و متخصص در لاهیجان

کلیه خدمات پرستاری در منزل

کلیه خدمات آزمایشگاهی در لاهیجان